top of page

כל ההרצאות

מתי הרגל הופך להתנהגות כפייתית או להתמכרות ?

מתי הרגל הופך להתנהגות כפייתית או להתמכרות ?

כסף קל! למה לא?

כסף קל! למה לא?

הנס הפרטי שלי

הנס הפרטי שלי

קנייה כפיצוי רגשי

קנייה כפיצוי רגשי

מחשבות יוצרות מציאות

מחשבות יוצרות מציאות

ללכת לעבודה בלי ללכת לאיבוד

ללכת לעבודה בלי ללכת לאיבוד

bottom of page